Księża

Pierwszym proboszczem (administratorem) naszej parafii został ks. Piotr Róż.

Lednica2016 188

Urodził się 14 lipca 1974 w Bieczu. Pochodzi z Racławic, parafia Rożnowice. Szkołę średnią – liceum zawodowe – ukończył w Gorlicach. Święcenia kapłańskie przyjął w Rzeszowie 13 maja 1999 roku. Pracował na parafiach: Sędziszów Młp., Zwięczyca, Jasło- Fara, Nowy Żmigród, Rzeszów-bł. Karoliny, Rzeszów-św. Józefa-Staromieście. Swoją posługę kapłańską kształtował przez posługę w Ruchu Światło-Życie, prowadząc dwudziestokrotnie wakacyjne rekolekcje oazowe. Polubił pracę z młodzieżą i wspólne wyjazdy z nimi na Spotkania Młodych na Lednicy oraz na ŚDM.

Na swoim obrazku prymicyjnym miał napisane słowa św. Augustyna „Ten Który cię stworzył, wie również co ma z Tobą zrobić”.