Historia

W piątek przed Niedzielą Palmową 27 marca 2015r. o godzinie 1730 została odprawiona Msza św. w kościele pw. św. Józefa na Staromieściu w Rzeszowie, po której rozpoczęliśmy „Drogę Krzyżową” ulicami Staromieścia i zakończyliśmy ją na placu przeznaczonym pod budowę nowego kościoła przy ul. Skrajnej. Uczestniczyli w niej mieszkańcy parafii. Na placu pod nowy kościół ustawiono dębowy krzyż, który został poświęcony przez ks. Proboszcza Krzysztofa Gołąbka. W ten sposób znakiem naszego zbawienia oznaczyliśmy teren, na którym ma powstać nowy ośrodek duszpasterski.

krzy dz
Krzyż na działce, na której ma powstać nowy kościół.

Ks. Bp Jan Wątroba poświęcił plac pod budowę nowej świątyni na Osiedlu Staromieście – Ogrody w Rzeszowie

Uroczystość poświęcenia placu pod budowę świątyni odbyła się 1 maja 2016 roku po południu o godz. 15.00 pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Nabożeństwu majowemu przewodniczył ks. Bp. Ordynariusz, któremu towarzyszyli ks. Dziekan dekanatu Rzeszów – Północ Waldemar Dopart, ks. Proboszcz Krzysztof Gołąbek i ks. Prałat Ireneusz Folcik oraz kapłani posługujący w parafii pw. Św. Józefa na Staromieściu w Rzeszowie.

posw plac

Po odśpiewaniu Litanii Loretańskiej i zawierzeniu dzieła budowy nowej świątyni św. Józefowi ks. Bp Wątroba mówił o wyzwaniach jakie stoją, aby powstała nowa świątynia. Zaznaczył także, że kościół, który powstanie na poświęconym placu będzie stanowił źródło życia nowej parafii. Przez modlitwę i poświęcenie to miejsce zostaje oddane Panu Bogu. Na tym miejscu będą wznoszone mury świątyni. Tu będą udzielane sakramenty święte, w świątyni będzie głoszone Boże słowo, będzie obecny Jezus Chrystus, nasz Bóg, pod postacią chleba – mówił. Dalej przekonywał, że świątynia będzie służyła wszystkim bez względu na wiek, potrzeby czy gorliwość w wyznawaniu wiary. – Bóg będzie czekał na każdego człowieka, który tu przyjdzie, zarówno na tego, który jest gorliwy w wierze, jak i na oziębłego, na grzesznika i na świętego, na dziecko aby je pobłogosławić i na człowieka starszego, aby wlać na nowo w jego serce nadzieję. On będzie czekał na sceptyka i na niewierzącego. Każdy bowiem człowiek jest dla Chrystusa ważny i niepowtarzalny – podkreślił. Przy pięknej pogodzie na placu przed krzyżem zgromadzili się wierni z nowego osiedla, czciciele Matki Bożej, a także ci którzy chcieli wesprzeć modlitwą to wielkie dzieło

posw plac1
Ks. Bp Jan Wątroba poświęca plac pod budowę nowej świątyni.

posw plac2
Wierni zgromadzeni na nabożeństwie majowym i towarzyszący poświęceniu placu.

Poświęcenie kamienia węgielnego przez Papieża Franciszka


„Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym.
Pan to sprawił i jest to cudem w oczach naszych ”.
Ps 118, 22-23


We wtorek 27 lipca 2016r. w Częstochowie podczas Światowych Dni Młodzieży Papież Franciszek poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła na Osiedlu Staromieście Ogrody w Rzeszowie.

posw kamien

Kamień jest częścią skały z Rotundy Archikatedry Przemyskiej Obrządku Łacińskiego, gdzie w latach 1897 – 1948 posługiwał uświęcając siebie i wiernych bł. Ks. Jan Balicki. Kamień węgielny dla obecnych i przyszłych pokoleń będzie widzialnym znakiem miejsca służby bł. Jana.

posw kamien1

W dniu 15 marca 2017r., w rocznicę śmierci bł. Jana Balickiego została złożona prośba do Prezydenta miasta Rzeszowa o pozwolenie na budowę kościoła wraz z zapleczem duszpasterskim. Po rozpatrzeniu wniosku 8.05.2017r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt z pozwoleniem na budowę. W następnym dniu 9.05. decyzję wraz z projektem przedstawiliśmy biskupowi Ordynariuszowi Janowi, który 21 czerwca 2017 r. wyraził zgodę na rozpoczęcie budowy.

Projekt kościoła wraz z wieżą
Czas mija szybko. Budowę kościoła w pięknym naszym mieście rozpoczęliśmy 11 wrzenia 2017r. Wszystkich zaangażowanych w budowę kościoła i ofiarodawców polecamy wdzięcznej modlitwie i opiece Jezusa Chrystusa oraz orędownictwu bł. ks. Jana Balickiego.
Ze względu na wielkość obiektu prace zostały podzielone na etapy. I etap obejmował wykonanie stanu zerowego czyli fundamentów. Roboty I etapu prowadziła firma AJ PROFIBUD z Chmielnika od września 2017r. do końca marca 2018r.

budowa1

Wiosną 2018 roku rozpoczęliśmy prace izolacyjne oraz ocieplenie fundamentów, które zostały zakończone w połowie czerwca 2018 r. Prace te zostały wykonane przez braci z Bractwa św. Józefa. Bóg zapłać.

budowa2

Następnie podjęliśmy działania, by obsypać podpiwniczenie i fundamenty ziemią, która została nam podarowana przez firmy, które dokonywały wykopy pod kolejne bloki mieszkaniowe przy ul. Niecia. Składamy serdeczne Bóg zapłać tym firmom, jak również panu Lesławowi Dziubkowi za pomoc w przetransportowaniu ziemi.

budowa3

 Serdecznie dziękujemy panu Rafałowi Prucnalowi za wyrównanie przywiezionej ziemi wokół budującego się kościoła i plebanii. Prace te zakończyły się końcem sierpnia 2018 roku. Kolejną pracą jaka została podjęta to wypełnienie fundamentów piaskiem i zagęszczenie. Prace przy zagęszczaniu wykonali bracia z Bractwa św. Józefa przy parafii na Staromieściu w Rzeszowie.

budowa4