Protest do MEN

……………., dn. ………………… Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25 00-918 Warszawa kancelaria@men.gov.pl Szanowna Pani Minister Barbara Nowacka, W odpowiedzi na projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami, mając na uwadze trwające konsultacje społeczne pragnę wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia. Projekt, który zakłada możliwość łączenia oddziałów do 25 uczniów w przedszkolachi klasach I-III szkół podstawowych, oraz do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych i klas szkół ponadpodstawowych, stanowi formę dyskryminacji i jest krzywdzący dla uczniów…

Czytaj dalejProtest do MEN

Ogłoszenia parafialne 16.6.2024

Królestwo pokoju, prawdy, sprawiedliwości i miłości, zostało zasiane słowami Ewangelii. W tym tygodniu wspominamy: poniedziałek św. brata Alberta, piątek św. Alojzego Gonzagę. Na stronie parafialnej zamieszczony jest protest przeciwko usuwaniu religii ze szkoły. Można go wysłać na adres ministerstwa, który jest podany w samym proteście. Nasi parafianie wyruszyli na Camino do grobu św. Jakuba, otaczajmy ich modlitwą. We wtorek zapraszam na spotkanie Radę Parafialną. W czasie wakacji ulegną zmianie godziny odprawiania Mszy świętych. Proszę o zgłaszanie pomysłów dotyczących funkcjonowania parafii, żebyśmy mogli po wakacjach wystartować z różnymi duszpasterstwami. Rozprowadzamy książeczki o aniołkach w cenie 10 złotych. Dziś niedziela inwestycyjna. Dziękuje za wszystkie…

Czytaj dalejOgłoszenia parafialne 16.6.2024

Ogłoszenia parafialne 9.6.2024

Tylko On, który sam zwyciężył wszelkie zło, jest w stanie ocalić nas: biednych, słabych, grzesznych i rozbitych. W tym tygodniu wspominamy: wtorek św. Barnabę, czwartek św. Antoniego, piątek bł. Michała Kozala. Na stronie parafialnej zamieszczony jest protest przeciwko usuwaniu religii ze szkoły. Można go wysłać na adres ministerstwa, który jest podany w samym proteście. Wracają Msze Święte poranne w czwartki. Dziękuję sponsorom za cukierki na zakończenie Oktawy. Za tydzień niedziela inwestycyjna. Przedstawię raport o pracach. Dziękuje za wszystkie prace przy kaplicy i budowie, za wpłaty na budowę, posprzątanie kaplicy, ofiarę na kwiaty. W piątek zapraszam do sprzątania po wieczornej Mszy świętej mieszkańców…

Czytaj dalejOgłoszenia parafialne 9.6.2024