Granice Parafii

Granice parafii stanowią:

– od północy aktualna granica Miasta Rzeszowa,

– od wschodu rzeka Wisłok,

– od południa arteria komunikacyjna od mostu im. T. Mazowieckiego,

  •  ulicą Rzecha do ronda Rodziny Ulmów,
  • ulicą R. Krogulskiego do ronda im. Wł. Bartoszewskiego 

– od zachodu nowa parafia graniczy z parafią św. Huberta.