Kategoria Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia parafialne 3 grudnia 2023 r.

Dzisiejsza liturgia kieruje naszą uwagę na przyjście Chrystusa. Czuwajmy więc na modlitwie i ufnie oczekujmy. Planujemy zorganizować jasełka. Proszę, żeby po Mszy Świętej zostały osoby chętne w organizowaniu. Msze Święte roratnie będą: poniedziałek, środa, piątek o 18.00. we wtorek, czwartek…

Ogłoszenia parafialne 26.11.2023

W ostatnią niedzielę roku kościelnego zbieramy się na Eucharystii, by oddać cześć Chrystusowi Królowi, który umarł i zmartwychwstał, by przygotować nam Królestwo za każdy dobry czyn, za to żeśmy Go dostrzegli w świecie i przypominali światu, że On ukochał każdego…

Ogłoszenia parafialne 19.11.2023

Udział w Eucharystii jest także pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej zajaśniała w nas prawda, że wszystko mamy od Boga, że On uczynił nas synami światłości, że On uczyni nas włodarzami nieba i uczestnikami swojej radości. W poniedziałek po mszy świętej,…

Ogłoszenia parafialne 5.11.2023 r.

Boże Słowo stawia nam wymagania i prostuje błędne mniemanie o sobie. Ofiara Chrystusa przynosi nam uzdrowienie. Odrzućmy więc obłudę i pychę, by dotarło do nas wezwanie Boga i by dokonało się nasze nawrócenie. W poniedziałek zapraszam dzieci chcące tworzyć scholię…

Ogłoszenia parafialne 29.10.2023 r.

Udział w Eucharystii ma być więc znakiem naszej miłości do Boga, który oddał się nam w słowie i Chlebie życia. Ma być także znakiem naszej miłości do bliźnich, którzy nas otaczają, potrzebują naszej modlitwy i materialnego wsparcia. W poniedziałek i…

Ogłoszenia parafialne 22.10.2023 r.

Jako chrześcijanie mamy swym życiem przyczyniać się do uświęcania świata, w którym nieustannie dokonuje się Zbawienie. Jesteśmy narzędziem w ręku Boga dla dobra świata, by przyspieszyć odnowienie wszystkiego w Chrystusie. W tym tygodniu obchodzimy: w sobotę święto świętych apostołów Szymona…

Ogłoszenia parafialne 15.10.2023 r.

Bóg przygotował nam ucztę, która jest zapowiedzią zbawienia. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni. Przychodzimy więc w niedzielę, by stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować się na wieczne spotkanie z Nim tam, gdzie raz na zawsze zostanie zniszczona śmierć i grzech. W tym…

Ogłoszenia parafialne 8.10.2023

Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w…