PARAFIA BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JANA BALICKIEGO

Msza Święta

      kaplica 2

W  Niedzielę :  8:00, 9:30 i 11:00
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek i sobota:   18:00
wtorek:   6:30

Nowenna

     ks jan balicki

24 dnia każdego miesiąca, godz. 18:00

Sprawy kancelaryjne można załatwić na zakrystii po każdej Mszy Świętej wieczornej:

od poniedziałku do soboty ok. godz. 18:30

yt

Wydarzenia:

a/ Koronka do Bożego Miłosierdzia w każdą niedzielę przed każdą Mszą Św.

b/ I Czwartek, I Piątek, I Sobota – po Mszy Św. do 20.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie Adoracji Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 

101803
DzisiajDzisiaj205
WczorajWczoraj250
MiesiącMiesiąc1175

 Odpust parafialny: 24 października

 • Poświęcenie kaplicy
 • Męski Różaniec
 • Kaplica - wnętrze
 • Boże Narodzenie w kaplicy
 • Koncert Kolęd 2022
 • Otoczenie kaplicy
 • Erygowanie naszej parafii - ogłoszenie
 • Poświęcenie kaplicy
 • Męski Różaniec
 • Kaplica - wnętrze
 • Boże Narodzenie w kaplicy
 • Koncert Kolęd 2022
 • Otoczenie kaplicy
 • Erygowanie naszej parafii - ogłoszenie
 • Poświęcenie kaplicy
 • Męski Różaniec
 • Kaplica - wnętrze
 • Boże Narodzenie w kaplicy
 • Koncert Kolęd 2022
 • Otoczenie kaplicy
1 minute | 128 words

 

 

MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚW. – CODZIENNIE MSZA

 ŚW. O 18.00 I RÓŻANIEC ŚW.

WTORKI – Msza Św. o 6.30 rano, wieczorem o 18.00 różaniec

 

- 1.10. – I Sobota – Msza Św. – 18.00, różaniec, medytacja

- 2.10. – Niedziela – Msze Św.: 8.00, 9.30, 11.00, różaniec po Mszy Św. o 8.00

- 6.10. – I Czwartek – spowiedź od 17.00, Msza Św. o 18.00, różaniec, adoracja do 20.00

- 7.10 – I Piątek – spowiedź od 17.00, Msza Św. o 18.00, różaniec, adoracja NS do 20.00

- 9.10. – Niedziela – Msze Św.: 8.00, 9.30, 11.00, różaniec po Mszy Św. o 9,30

- 16.10 – Niedziela Papieska – Msze Św.: 8.00, 9.30, 11.00, różaniec wyjątkowo o godz. 17.00

- 23.10. – Niedziela – Msze Św.: 8.00, 9.30, 11.00, różaniec po Mszy Św. o 11.00

- 24.10. – Nowenna do bł. ks. Jana - Msza Św. o 18.00, różaniec

- 30.10. – Niedziela – Msze Św.: 8.00, 9.30, 11.00, różaniec po Mszy Św. o 8.00

ZAPRASZAMY NA RÓŻANIEC

8 minutes | 1598 words

BLASK PRAWDY

List pasterski Episkopatu Polski

zapowiadający ogólnopolskie obchody XXII Dnia Papieskiego

 kep logo

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

            Dziesięciu trędowatych, którzy spotkali Jezusa na pograniczu Samarii i Galilei doświadczyło cudu uzdrowienia tylko z uwagi na posłuszeństwo słowom Jezusa (por. Łk 17,14). Podobnie było w przypadku Syryjczyka Naamana, który realizując nakaz proroka Elizeusza siedmiokrotnie zanurzył się w rzece Jordan (por. 2 Krl, 5,14). W ten sposób Pan Bóg w swoim Słowie ukazuje istotę aktu wiary, która wyraża się nie tylko w intelektualnej znajomość prawdy objawionej, ale przede wszystkim w dokonywaniu w jej świetle codziennych wyborów. Wiara [bowiem] to decyzja, która prowadzi do (…) zaufania i zawierzenia Chrystusowi i pozwala nam żyć tak, jak On żył (VS, 88).

            Przeżywając już za tydzień, w niedzielę 16 października, XXII Dzień Papieski, pod hasłem Blask prawdy, chcemy wrócić do orędzia, które św. Jan Paweł II zawarł w Veritatis spelndor. Celem encykliki, której polskie tłumaczenie tytułu brzmi Blask prawdy, jest przypomnienie fundamentów moralności chrześcijańskiej. Pomimo prób jej zniekształcania lub podważania jest ona nadal dobrą propozycją, która może uczynić życie człowieka szczęśliwym.

I. Kryzys pojęcia prawdy

Współcześnie coraz częściej kwestionuje się istnienie prawa naturalnego, zapisanego w duszy człowieka. Podważa się również powszechność i niezmienność jego nakazów. Dramatyczność obecnej sytuacji – jak wskazywał św. Jan Paweł II – w której wydają się zanikać podstawowe wartości moralne, w znacznej mierze uzależniona jest od utraty poczucia grzechu (Katecheza. 25 sierpnia 1999 r. Rzym). Człowiek ulega bowiem pokusie, że może zająć miejsce Boga i sam określać co jest dobre, a co złe (por. Rdz 3,4). W efekcie prawdę uzależnia się od woli większości, grup interesów, okoliczności, kontekstów kultury, mody oraz indywidulanych osądów poszczególnych ludzi. Wtedy każde zachowanie jest uznawane za normę postępowania, a wszystkie poglądy są ze sobą równe.

Gdy coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu, zatarciu ulegają także granice między faktem a opinią, reklamą a zmyślnym kłamstwem. Podczas korzystania z Internetu nieustannie towarzyszą nam algorytmy. Dobierają one wyszukiwane i przeglądane przez nas treści tak aby były jak najbardziej dostosowane do naszych zainteresowań i oczekiwań. To jednak utrudnia konfrontację z alternatywnymi opiniami, a w efekcie dotarcie do obiektywnej prawdy. Użytkownicy mediów społecznościowych często nie kierują się już chęcią autentycznej prezentacji siebie, ale przygotowywane materiały dostosowują do oczekiwań odbiorców. W pogoni za popularnością, przekraczają granice moralności, dobrego smaku czy prywatności. W przestrzeni medialnej mamy coraz częściej do czynienia z tzw. faktami alternatywnymi (ang. fake news). Konsekwencją  tego jest spadek zaufania do wszelkich publikowanych treści. W erze postprawdy nie tylko mamy prawdę i kłamstwo, lecz także pojawia się trzecia kategoria niejednoznacznych stwierdzeń tj. mijanie się z prawdą, przesada, koloryzowanie rzeczywistości.

W świecie, w którym zanika umiejętność rozróżniania prawdy od kłamstwa kultura zamyka się także na sens oraz wartość człowieczeństwa. Wypaczeniu ulegają takie pojęcia jak miłość, wolność, wspólnota a także samo określenie osoby ludzkiej i jej praw. Żyjemy w czasach w których osoby stają się przedmiotem użycia, podobnie jak używa się rzeczy (GS, 13). Tragicznym potwierdzeniem tego procesu jest aborcja, którą ukazuje się jako „prawo wyboru” małżonków, a zwłaszcza kobiety. Dzieci traktowane są jako przeszkoda w rozwoju rodziców, a rodzina staje się instytucją ograniczającą wolność swoich członków. Procesy te uderzają w filary cywilizacji i kwestionują dziedzictwo kultury chrześcijańskiej.

II. Nierozerwalny związek pomiędzy prawdą, dobrem i wolnością

Odnowa życia moralnego może dokonać się jedynie poprzez ukazanie prawdziwego oblicza wiary chrześcijańskiej, która nie jest zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. Jest natomiast poznaniem Chrystusa (VS, 88). Dlatego tak ważna dla Kościoła i świata jest Encyklika o „blasku prawdy” (Veritas splendor). Jedynie blask Prawdy, którą jest Jezus, może oświecić umysł tak, by człowiek mógł odkryć sens swojego życia i powołania oraz odróżnić dobro od zła.

Fundamentem moralności chrześcijańskiej jest naśladowanie Chrystusa. Jego słowa, czyny i przykazania tworzą moralną regułę życia chrześcijańskiego. Człowiek jednak nie potrafi o własnych siłach iść za Chrystusa. Staje się to możliwe dzięki otwartości na dar Ducha Świętego. Owocem Jego działania jest nowe serce (por. Ez 36,26), które pozwala odkryć człowiekowi Prawo Boże już nie jako przymus, ciężar i ograniczenie wolności, ale jako dobro, które chroni go przed niewolą grzechu. Prawda, którą przynosi Chrystus staje się tym samym mocą, która wyzwala człowieka. W ten sposób odkrywa on, że wolność człowieka i Boże prawo nie są ze sobą sprzeczne, ale przeciwnie – wzajemnie się do siebie odwołują (VS, 17).     Istota wolności, wyraża się bowiem w darze z siebie w służbie Bogu i ludziom. Zdając sobie sprawę z wysokich standardów tego zadania, jak i ze słabości ludzkiej kondycji, Kościół oferuje człowiekowi Boże miłosierdzie, które pozwala mu przezwyciężać jego słabości.

            Harmonia między wolnością a prawdą wymaga niekiedy ofiar i trzeba za nią płacić wysoką cenę. W określonych sytuacjach przestrzeganie prawa Bożego bywa trudne, nigdy jednak nie jest niemożliwe. Potwierdza to Kościół wynosząc do chwały ołtarzy licznych świętych, którzy słowem i czynem świadczyli o prawdzie moralnej aż do męczeństwa, woleli umrzeć niż popełnić grzech. Także każdy z nas jest powołany do  składania takiego świadectwa wierze, nawet za cenę cierpień i ofiar.

III. Formacja sumienia

            Przestrzenią dialogu prawdy i wolności w każdym człowieku jest sumienie. To tu dokonuje się osąd praktyczny, czyli co należy czynić, a czego unikać. Sumienie nie jest jednak wolne od niebezpieczeństwa błędu. Dlatego kluczowym zadaniem duszpasterzy i wychowawców, ale także każdego wierzącego jest troska o formację sumienia. Tylko bowiem uformowane sumienie pozwala człowiekowi dostosowywać się do obiektywnych norm moralności i uniknąć ślepej samowoli w podejmowaniu decyzji (por. KDK 16). Szczególną rolę pełni tu Kościół i jego Magisterium, który jest nauczycielem prawdy i ciąży na nim obowiązek, aby głosił i autentycznie nauczał Prawdy, którą jest Chrystus, a zarazem powagą swoją wyjaśniał i potwierdzał zasady porządku moralnego, wynikające z samej natury ludzkiej (VS, 64). W tym zadaniu nieodzowną pomoc stanowi wielkie dzieło pontyfikatu św. Jana Pawła II, jakim jest Katechizm Kościoła Katolickiego. Pozostaje on bowiem punktem odniesienia w naszych codziennych wyborach i ocenach rzeczywistości.

            Misję formacji sumień Kościół realizuje także poprzez regularną katechezę dzieci, młodzieży i dorosłych, formację w ruchach i stowarzyszeniach, a także coraz częściej w mediach społecznościowych, m.in. w formie odpowiedzi na stawiane pytania. Kluczowa jest praca spowiedników i kierowników duchowych, którzy poprzez rozmowy, pouczenia, a przede wszystkim poprzez sprawowanie sakramentów kształtują ludzkie sumienia. W tym miejscu zachęcamy do osobistej formacji wszystkich wierzących, która dokonuje się poprzez codzienną praktykę modlitwy rachunkiem sumienia i częstą spowiedź.

IV. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II

Formacją sumień młodych ludzi zajmuje się również Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wspólnota stypendystów-studentów w Toruniu – wspomina absolwentka programu stypendialnego Magdalena – była dla mnie oparciem i duchowym domem, do którego lubię wracać. Świadomość, że w tym samym mieście żyją osoby, które kierują się podobnymi wartościami i potrafią zrozumieć moje wątpliwości lub wspólnie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania, była bardzo budująca w czasie studiów. Fundacja co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski, a w ostatnim czasie także z Ukrainy. 

W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie budowany przez nas wszystkich od 22 lat „żywy pomnik” św. Jana Pawła II. Dziś, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie przywrócić nadzieję w sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie, nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków, będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia.

Na czas owocnego przeżywania XXII Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 392. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Zakopane, 6-7 czerwca 2022 r.

Za zgodność:

+ Artur G. Miziński

 

Sekretarz Generalny KEP

4 minutes | 784 words

XXII DP

 

W niedzielę 16 X 2022 r. będziemy przeżywali w całej Polsce XXII Dzień Papieski pod hasłem: Blask prawdy!

9 X 2022 – List KEP zapowiadający XXII Dzień Papieski

ZBIÓRKA PAPIESKA - wpłaty

Z Dniem Papieskim jest ściśle związana budowa tzw. „żywego pomnika Jana Pawła II. Tym żywym pomnikiem są uzdolnieni chłopcy i dziewczęta pochodzący
z niezamożnych rodzin z naszych parafii (diecezja rzeszowska ma 50 stypendystów).

1.         Plakaty oraz puszki papieskie na zbiórkę rozprowadza kolporter. Zebrane pieniądze wpłacić na konto Kurii Diecezjalnej (Diecezja Rzeszowska, ul. Zamkowa 4; 35-032 Rzeszów). Nr konta: 56 1020 4391 0000 6202 0078 3092; tytułem: darowizna DP 2022). Protokół ze zbiórki dostarczyć do Wydz. Katechetycznego.

2.         W niedzielę 16 X br. Biuro Obsługi Dnia Papieskiego będzie w budynku Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie w godz. 9.00 – 19.00. Nie będą w tym roku przyjmowane w Biurze wpłaty gotówkowe.

WYDARZENIA DIECEZJALNE

1. Uroczystym rozpoczęciem obchodów Dni Papieskich w Rzeszowie będzie PROCESJA RÓŻAŃCOWA ulicami Rzeszowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa w niedzielę 2 X 2022. Rozpoczęcie o godz. 15.00 przy Krzyżu Ofiar Komunizmu k/Zamku i przemarsz modlitewny do Bazyliki Ojców Bernardynów. Po procesji MSZA ŚW. w Bazylice.

2. Ważnym wydarzeniem Dni Papieskich w Rzeszowie będzie PIELGRZYMOWANIE ze św. JANEM PAWŁEM II po Rzeszowie  w dniach 10-15 X 2022 r. STACJE PIELGRZYMOWANIA: Fara, Bazylika Ojców Bernardynów, Katedra Rzeszowska, kościoły: św. Krzyża (3 Maja), św. Jana Pawła 2 (Wilkowyja), św. Jadwigi Królowej, bł. Karoliny Kózki, św. Józefa na Staromieściu, św. J.S. Pelczara, MB Saletyńskiej oraz Ratusz. Dyżurni wolontariusze będą na stanowiskach w tych miejscach w godzinach wieczornych nabożeństw (ok. 17.30 – 18.30) (organizacja: ks. Janusz Podlaszczak – koordynator FDNT).

3. Zwieńczeniem obchodów DNI PAPIESKICH w Rzeszowie będzie spotkanie grup PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH DZIECI z całej diecezji (Politechnika Rzeszowska) 16 X 2022 r. (organizacja: ks. dr Rafał Flak – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego).

PROŚBA DO DUSZPASTERZY I KATECHETÓW

Serdecznie zapraszamy do zorganizowania zespołów uczniowskich i udział przynajmniej 1 reprezentacji szkolnej w PIELGRZYMOWANIU „Rzeszowskim Szlakiem Świętych”, DLA SZKÓŁ w środę 12 X br. w godz. 9.00 – 13.00. INFORMACJA: ks. J. Podlaszczak (602 – 66 76 94).

Rzeszów, 28 września 2022 r.

 

                                                                                 ks. Janusz Podlaszczak (602 – 66 76 94)

                                                                                  diecezjalny koordynator Dni Papieskich


 

Zapraszamy do Rzeszowa
na DZIEŃ PAPIESKI 2022

 

2 X
niedziela

15.00 – PROCESJA RÓŻAŃCOWA
ulicami Rzeszowa i Msza św. Bazylice Mniejszej
(rozpoczęcie obchodów DP 2022 w Rzeszowie)

10-15 X
17.30-18.30

PIELGRZYMOWANIE ze św. Janem Pawłem II „Rzeszowskim szlakiem świętych” dla wszystkich. STACJE: Fara, Bazylika Ojców Bernardynów, Katedra, kościoły: św. Krzyża (3 Maja), św. Jana Pawła 2 (Wilkowyja), św. Jadwigi Kr., bł. Karoliny, św. Józefa na Staromieściu, św. J.S. Pelczara, MB Saletyńskiej i Ratusz.
Dyżurni wolontariusze będą na stanowiskach w tych miejscach w godzinach wieczornych nabożeństw (ok. 17.30 – 18.30)

12 X
środa

9.00-13.00

PIELGRZYMOWANIE ze św. Janem Pawłem II „Rzeszowskim szlakiem świętych” DLA SZKÓŁ. STACJE: Fara, Bazylika Ojców Bernardynów, kościół św. Krzyża (3 Maja), krzyż Ofiar Komunizmu i Ratusz.
Dyżurni wolontariusze będą na stanowiskach w tych miejscach w godzinach 9.00 – 13.00.

14 X
piątek

18.00 – Msza św. z okazji DNIA EDUKACJI  
w Farze Rzeszowskiej (delegacje szkół)

15 X
sobota

12.00 – Ogólnopolski Bieg Papieski Ochotniczych Hufców Pracy w Parku Papieskim w Rzeszowie

16 X
niedziela

KOŚCIELNA ZBIÓRKA PAPIESKA do puszek
(w Rzeszowie także 15-16 X  ZBIÓRKA PUBLICZNA)

16 X
niedziela

Spotkanie grup PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH DZIECI z całej diecezji
11.30 – Msza św. w kościele Podw. Krzyża św., druga część na Politechnice Rzeszowskiej do 18.00

RADIO
VIA

Audycja STUDIO DNIA PAPIESKIEGO: 3 X (19.30),
5 X (17.15), 10 X (19.30), 12 X (17.15), 17 X (19.30)

 

2 minutes | 400 words

         Wielkim darem zawsze w życiu każdego człowieka jest wspólnota. Pierwszą jest rodzina, która daje początek wszelkim innym wspólnotą. Jakże wielka i ważna jest dla nas wspólnota narodowa, której spoiwem jest historia, kultura, tradycja. Dla ludzi wierzących jest Kościół, który prowadzi nas do Chrystusa i z Chrystusem. W Kościele – ważna wspólnota to parafia, aby można było dotrzeć do każdego człowieka i zanieść do jego serca Jezusa. Każdy pochodzi z jakieś parafii, która wraz z rodziną zapoczątkowała historię wiary, relacji z Bogiem i osobistą historię zbawienia. Dzięki Bożej woli i Kościoła, na naszym nowym osiedlu powstała nowa parafia pw. bł. Jana Balickiego. Jest to dla wielu kolejna wspólnota, której wędruje się z Chrystusem ku własnemu zbawieniu. 28 sierpnia została erygowana parafia
i pierwszym administratorem został ks. Piotr Róż. Jest to okazja do radości i świętowania.

W pierwszą niedzielę września świętowaliśmy to nowe narodzenie wspólnoty. Przy pomocy dobrych ludzi chciałem każdego mieszkańca naszej parafii powitać w naszej rodzinie. Mieszkańcy parafii św. Józefa – Staromieście w strojach staromiejskich rozdawali każdemu ciastko o nazwie „Babka staromiejska”, dla dzieci były również cukierki, obrazki.

IMG 2795

Pan Ryszard wystawił na pokaz swoje motocykle, które wzbudziły zachwyt u wielu parafian.

IMG 2794

IMG 2793

Wszystkim składam podziękowanie za pomoc w tym małym świętowaniu, za przygotowanie i zaangażowanie. Wszystko po to, by wspólnie się cieszyć nową wspólnotą parafialną, do której należymy. Każdy w tej wspólnocie jest ważny, potrzebny i kochany.

 Niech Bóg nas wszystkich błogosławi i prowadzi w swoim pokoju i miłości. 

                                                                                     Ks. Piotr Róż

2 seconds | 8 words

Oto prezentacja projektu naszego kościoła.

K 2  Photo

K 1  Photo

 

Konto budowy kościoła nr: (do końca października) 51 1240 4751 1111 0010 7336 4527

(od 1 listopada) 35 1240 4751 1111 0011 1825 2826